Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 1997/1998

 
Enajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967
 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Katarina Kocijančič

Spremna besedila:

Petra Pogorevc: Pogled na sezono 1997/98 slovenskih dramskih gledališč

Jure Dobovišek: Pogled na operno sezono 1997/98

Breda Pretnar: Pogled na plesno-baletno sceno; Sezona 1997/98

Barbara Orel: Pogled na lutkovno sezono 1997/98

 

Enajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867/1967, ki ga je Slovenski gledališki muzej prvič izdal ob stoletnici Dramatičnega društva, uvajajo spremne interpretacije poznavalcev, ki so sledili sezoni v slovenskih gledaliških hišah. Sledi kronološki pregled uprizoritev po posameznih gledališčih, ki ga dopolnjuje statistično kazalo avtorjev z naslovi njihovih del, kazalo naslovov z avtorji del, imensko kazalo avtorjev in soavtorjev, statistična preglednica gledaliških festivalov v sezoni, kot tudi seznam priznanj in nagrad. Temu sledi še bibliografija knjig in serijskih publikacij, ki so bile izdane v obravnavani sezoni.

 

 

236 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo