Širjenje svetega narodnega prostora_Taras

Knjiga sodi v podniz raziskav, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politična pojma, ampak eksistencialno.

Skip to content