Dušan Moravec (urednik)

Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

Popis premier in ponovitev

 

Glavni urednik: Dušan Moravec

Uredniški odbor: Nevenka Gostiša, Zora Koprivnik, Janez Logar, Mirko Mahnič, Smiljan Samec in Dušan Škedl

 

232 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo