Anton Trstenjak: Slovensko gledališče, 1892

Anton Trstenjak: Slovensko gledališče, 1892

Anton Trstenjak: Slovensko gledališče, 1892