Cankar_Plakat_maj 2018

Med gradivom Slovenskega gledališkega inštituta o največjem slovenskem dramatiku Ivanu Cankarju so tudi fotografje rokopisa njegove zadnje drame Lepa Vida.