Taras Kermauner

Napačni in pravi

Porajanje levice-desnice 3

 

Knjiga Napačni in pravi je tretja v podnizu, ki raziskuje, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politični ideologiji, pač pa kot vrednostno interpretacijska, s tem pa tudi moralna, verska, filozofska sistema, kot uresničevanje obeh sistemov. Še posebej pa gre za prikaz, kako sta se oblikovali »na prelomu stoletij«, tj. v desetletjumed 1900 in 1910. Kermauner tako obravnava Cankarjevo Lepo Vido, Medvedovega Črnošolca in Kristanovo igro Samosvoj. Med socialdemokratskim liberalnim humanizmom, katerega otrok je Kristanova drama, in katolištvom, katerega plod je Črnošolec, se giblje avtorjeva misel, ki dozori v spoznanju, da Cankarjeva Lepa Vida na paradoksen način zrcali dvojnost oziroma razpetost prvih dveh dram.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001

238 str. ; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-52-2

 

Drugo