Gorenjski slavcek (1896) – naslovnica prve izdaje (1872)