Gorenjski slavcek: naslovnica prve izdaje (1872)

Gorenjski slavcek: naslovnica prve izdaje (1872)