Gorenjski slavcek (1872) – gl. listi SNG Ljubljana