Gordijski vozel: gledališki list (Šentjakobsko gledališče, 1973)

Gordijski vozel: gledališki list (Šentjakobsko gledališče, 1973)