Jože Debevec

Junaške Blejke (1912)

Podnaslov: zgodovinska igra s petjem v štirih dejanjih

Jože Debevec (1867-1938) je bil duhovnik, pisatelj in prevajalec. V slovenščino je prvi prevedel Dantejevo Božansko komedijo.

Besedilo Junaške Blejke je izšlo v Zbirki ljudskih iger. Zbirka je bila namenjena katoliškim odrom, kjer so ženske in moški nastopali ločeno. Avtorji so v ta namen pisali igre, v katerih so nastopale le osebe ženskega ali moškega spola. Jože Debevec je dramo Junaške Blejke objavil pod psevdonimom Jože z Jezera. Kot predlogo je uporabil v nemščini napisano dramo Ludwiga Germonika Pogumne Gorenjke, ki je bila v ljubljanskem Deželnem gledališču prvič uprizorjena leta 1872. Debevec je okvirno zgodbo napolnil z novimi osebami, temami in zapleti. Obširen povzetek dogajanja je objavljen tudi v knjigi Alenke Goljevšček Od A(brama) do Ž(upančiča): vsebine 765 slovenskih dram.

Pogumne Gorenjke >>

Drama se dogaja v zadnjem letu francoske okupacije (1813). Francoski vojaki nameravajo oropati Marijino cerkev na Otoku. Blejke se jim postavijo po robu in na koncu se Francozom namera izjalovi. Avstrijski vojaki so se prebili do Bleda in osovraženi okupatorji morajo pobegniti. V drami med čustvi brez dvoma prevladuje vzneseno domoljubje. Avstrijska vojska ni le rešiteljica in zaveznica Slovencev: predstavlja tudi prave vrednote, ki so nasprotje jakobinskemu nasilju.

 

 

Drugo