Josip Vošnjak: Zbrani dramatični in pripovedni spisi, 1868

Josip Vošnjak: Zbrani dramatični in pripovedni spisi, 1868