15. december 2018–15. marec 2019

Josip Vošnjak

Josip Vošnjak (1834-1911), pisatelj in zdravnik, je bil eden najvidnejših slovenskih politikov in kulturnih delavcev druge polovice 19. stoletja. Kot sodelavec Dramatičnega društva je vsestransko pripomogel pri nastajanju in razvoju slovenskega gledališča.

 

Povod za knjižno razstavo je spletna objava Vošnjakovih dramskih besedil. Na našem spletnem portalu (Digitalna knjižnica) so od 2018 dalje dostopne domala vse Vošnjakove gledališke predloge. Objavili smo dve verziji igre Svoji k svojim (1889, 1891), dramo Pene, komediji Ministrovo pismo in Ženska zmaga, zgodovinsko igro Pred sto leti ter njeno različico Županovo Miciko (Vošnjakovo soavtorstvo). Sledijo drame Lepa Vida, Premogar in Doktor Dragan. Ta besedila iz Vošnjakovega zrelega obdobja s sodobno vsebino in kompleksno izrisanimi značaji nakazujejo približevanje slovenske dramske literature modernim evropskim literarnim tokovom, približevanje, ki ga je v celoti realiziral šele Ivan Cankar.

Josip Vošnjak (1834-1911), pisatelj in zdravnik, je bil eden najvidnejših slovenskih politikov in kulturnih delavcev druge polovice 19. stoletja. Kot sodelavec Dramatičnega društva je vsestransko pripomogel pri nastajanju in razvoju slovenskega gledališča.

Drugo