Iz naših zbirk – Dokumenti SGM/SLOGI

Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja.

Dokumenti SGM/SLOGI

Naša najstarejša publikacija Dokumenti kontinuirano izhaja že šestdeset let. Ob jubileju smo pripravili razstavo Od gledališke revije do knjižne zbirke (7. marec–31. maj 2024). Naša želja je, da ob okrogli obletnici poudarimo pomen te publikacije za našo gledališko in širšo kulturno zgodovino ter se obenem spomnimo urednikov, piscev in drugih sodelavcev, ki so pripomogli, da je danes pred nami že več kot sto številk. V tako dolgem obdobju so se v življenju gledališke revije oziroma zbirke vrstile številne spremembe in težave: tisto, kar ima nedvomen pomen, je kontinuirano delo, ki je na koncu prineslo rezultate in potrdilo smiselnost njenega obstoja. Tako danes lahko zapišemo, da Dokumenti še vedno izpolnjujejo svoje prvotno poslanstvo. Ob pripravah na šestdesetletnico se nam je zdelo primerno, da obletnice ne pospremi le razstava, temveč tudi podrobnejši prikaz vsebine Dokumentov. Tako je po petdesetih letih znova nastala bibliografija, ki najbolj neposredno prikaže kvantiteto in kvaliteto zelo raznorodnega knjižnega gradiva.

Iz naših zbirk – plakat april 2024:

Dokumenti SGM/SLOGI

Drugo