Dvanajsti zvezek Slovenskega biografskega leksikona (1980, članek je napisal France Koblar).

Dvanajsti zvezek Slovenskega biografskega leksikona (1980, članek je napisal France Koblar).