1. december 2019 – 5. februar 2020

Fran Govekar (1871–1949)

Povod za razstavo je objava Govekarjevih dramskih besedil na naši spletni strani (Rokovnjači, Deseti brat , Legionarji, Martin Krpan, Grča, Mrakovi in priredba Županova Micika).

Pisatelj, urednik in prevajalec Fran Govekar se je skozi vsa obdobja svoje pisateljske in profesionalne kariere intenzivno posvečal gledališču: pisal je igre, prevajal dramska besedila, bil je tajnik Dramatičnega društva in ljubljanskega gledališča, intendant in gledališki ravnatelj. Po prvi svetovni vojni je bil soustanovitelj in član ravnateljstva Slovenskega gledališkega konzorcija.

Govekar je že v študentskih letih začel objavljati novele pod vplivom naturalističnih literarnih vzornikov. Vrhunec njegovega proznega ustvarjanja je roman V krvi (1896). Sočasno so nastajale tudi njegove gledališke igre, ki jih je oblikoval z bolj tradicionalnimi prijemi; poleg »ljudskovzgojnih« spektaklov s petjem je pisal tudi drame, v katerih je obravnaval sodobnejše dogajanje.

Uspeh Govekarjevih dramatizacij je tesno povezan s humornimi nastopi Antona Verovška, ki je v njegovih igrah preigraval različne registre preprostega slovenskega človeka, se krohotal, jokal in gromko prepeval spevne melodije. Znameniti interpret Govekarjevih ljudskih junakov je v Rokovnjačih upodobil zapitega kmeta Blaža Mozola, v Desetem bratu vaškega posebneža Krjavlja, v Legionarjih krojača Boštjana Ježa in nazadnje še junaškega Martina Krpana v odrski postavitvi istoimenske Levstikove povesti.

 

Fran Govekar (1871–1949)

Drugo