1. marec 2021 – 10. november 2021

Fran Albreht (1889-1963) – prevajalec dramskih besedil

Pesnik in prevajalec Fran Albreht (1889-1963) je bil tudi gledališki kritik, dolgoletni urednik revije Ljubljanski zvon in soustanovitelj revije Sodobnost. Prevajal je iz nemščine, francoščine, angleščine, češčine, iz južnoslovanskih in drugih jezikov. Prevedel je številna, tudi zelo obsežna prozna dela, intenzivno pa se je ukvarjal tudi z dramatiko v časovnem razponu od antičnih tragedij do sodobnih besedil. Med avtorji, ki jih je prevajal, so med drugimi: Sofokles (Kralj Ojdip, Antigona, Elektra), Molière (George Dandin ali Prevarani soprog), F. Hebbel (Judit), F. Schiller (Kovarstvo in ljubezen, Don Karlos, Razbojniki), J. W. Goethe (Ifigenija na Tavridi, Torquatto Tasso), A. Strindberg (Gospodična Julija), H. Ibsen (John Gabriel Borkman, Gospa Inger na Oestrotu), G. B. Shaw (Pygmalion, Kandida, Kako zabogatiš), O. Wilde (Bunbury oziroma Važno je ostati resen), B. Brecht, K. Weill (Beraška opera), B. Nušić (Gospa ministrica, Beograd nekdaj in sedaj), M. Begović (Božji človek) in M. Krleža (Gospoda Glembajevi, Leda).

Prevodi Frana Albrehta so dostopni tudi na naši spletni strani med Prevodi dramskih besedil.

Drugo