Fotografija Ivana Cankarja (skrajno desno)

Fotografija je več desetletij veljala za izgubljeno. Leta 1952 so v Prvem poročilu Slovenskega gledališkega muzeja objavili le njej izrez (na njem je samo Cankar). Ob njem so navedli: »Neznana in doslej še neobjavljena fotografija Cankarjeva, ki jo je ohranil Skrbinšek. Izvirala naj bi iz tistega časa, ko je Ivan Cankar še zahajal v staro cukrarno v Ljubljani na Poljanskem nasipu.« Ponatis izreza je ponovno objavil France Dobrovoljc v monografiji Cankarjev album. O fotografiji je zapisal: »Ivan Cankar (foto 1897/98): redko sliko je rešil pozabe in jo prvič objavil Milan Skrbinšek v Prvem poročilu Slovenskega gledališkega muzeja, Lj. 1952, str. 5«.

 

Fotografija Ivana Cankarja (skrajno desno), konec 19. stoletja. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo