Drugič je Psiha izšla kot del Filipčičevega romana Jesen je (1995).

Drugič je Psiha izšla kot del Filipčičevega romana Jesen je (1995).