Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 6 – 7 -8

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 6 – 7 – 8, 1936.

Drugo