Knjižnica_Cankar_2

Ivan Cankar je v naši knjižnici zastopan s še več knjižnimi izdajami in nepregledno količino študij in dokumentov o uprizarjanju njegovih dram.