Varstvo osebnih podatkov

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnega mesta slogi.si šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi in aplikacijami. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Varstvo osebnih podatkov

V SLOGI spoštujemo zasebnost in varnost osebnih podatkov uporabnikov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR) ter z drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na spletnem mestu slogi.si, je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Mestni trg 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

SLOGI za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov je imenoval Majo Krivec (Center za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje), ki je dosegljiva na elektronskem naslovu maja@czpp.si.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

SLOGI ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn in spletna platforma MailChimp za elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah ter za pošiljanje elektronskih vabil na dogodke.

Spletni platformi Google Analytics in MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo svojih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti najdete na naslednjih povezavah:

Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

SLOGI na spletni strani slogi.si zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov.

Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezni namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezni namen posebej na enostaven in lahko dostopen način. Za preklic privolitve lahko pošlje tudi sporočilo na mihael.cepeljnik@slogi.si.

Pošiljanje E-novic SLOGI

Z E-novicami SLOGI elektronsko obveščamo o novostih in ponudbah SLOGI ter pošiljamo elektronska vabila na dogodke SLOGI ali partnerske dogodke SLOGI. Na podlagi privolitve SLOGI zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: naslov elektronske pošte, datum in čas prijave, IP in lokacija mesta prijave na E-novice SLOGI.

Od prejemanja E-novic SLOGI se uporabnik lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo, ali pa tako, da pošlje sporočilo za odjavo na naslov mihael.cepeljnik@slogi.si.

Povpraševanje

Prek obrazcev na spletnih straneh slogi.si uporabnik lahko SLOGI posreduje povpraševanje, pri čemer posreduje naslednje osebne podatke: naslov elektronske pošte, ime organizacije in kontaktno telefonsko številko. SLOGI posredovane podatke uporablja za komuniciranje v zvezi s poslanim povpraševanjem, in sicer za čas trajanja tega komuniciranja. Če uporabnik ne bo navedel kontaktni podatkov, SLOGI ne bo mogel stopiti v stik z njim.

Varstvo osebnih podatkov

SLOGI za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja tehnične in organizacijske postopke in ukrepe v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se: varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih; zagotavlja učinkovit način izbrisa osebnih podatkov; varujejo prostori, strojna in programska oprema; omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice.

Pravica dostopa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, do dostopa do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa (»Pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi s sabo, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s sabo. Osebnih podatkov ne uporabljamo za namen neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda pritožbo glede obdelave svojih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, tako da pošlje sporočilo glede posameznega uveljavljanja pravice pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na SLOGI na naslov: maja@czpp.si.

Piškotki

Spletno mesto slogi.si za svoje nemoteno delovanje uporablja t. i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katere ta dostopa do spletnega mesta. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.
Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete tu: Več o piškotkih.

Spremembe in veljavnost

SLOGI si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, spremembe bodo objavljene na tej spletni strani.

Politika varstva zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 1. 2. 2023.