Gledališka igra na Slovenskem

Kratek opis: raziskovalni ogled razstave
Starost:
Trajanje: 120 minut
Cena: 100 EUR / skupino (do 30 oseb) oz. po dogovoru

Na Gradu Turjak smo na stalni razstavi Mejniki gledališke igre v slikah in besedah ujeli temeljne vidike minljive igralske umetnosti. V treh tematskih sklopih bomo na vodenem ogledu odkrivali historični razvoj gledališke igre na Slovenskem, spoznali pomembne igralske osebnosti iz preteklih in sedanjih časov ter raziskali slogovne razlike pri utelešenju dramskih likov (na primeru Jermana in Helene iz Cankarjevih dram Hlapci in Za narodov blagor). Ogledali si bomo vrhunske trenutke gledališke igre, prisluhnili spominom in anekdotam igralcev ter razmišljali o minljivosti igre in neločljivosti igranja in gledanja. V zaključnem pogovoru bomo strnili naše vtise, kako smo dojeli in občutili gledališko igro. Razstava z bogatim fotografskim, zvočnim in avdio-vizualnim gradivom vabi po vodenem ogledu še k individualnemu raziskovanju.

Povpraševanje