Novela Norčije v operi, ki je bila objavljena v Novi reviji (20. 2001, št. 234-235, str. 69-87).