Naše obzorje ponatisnjena v zborniku Slovenski literarni programi in manifesti (1990).

Naše obzorje ponatisnjena v zborniku Slovenski literarni programi in manifesti (1990).