Milan Skrbinšek kot Župnik, Vida Juvan kot Minka, Edvard Gregorin kot Nadučitelj, Mira Danilova kot Geni, Pavle Kovič kot Komar, Stane Sever kot Jerman in Fran Lipah kot Hvastja. V: Ivan Cankar, Hlapci, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, premiera 11. 11. 1948. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Milan Skrbinšek kot Župnik, Vida Juvan kot Minka, Edvard Gregorin kot Nadučitelj, Mira Danilova kot Geni, Pavle Kovič kot Komar, Stane Sever kot Jerman in Fran Lipah kot Hvastja. V: Ivan Cankar, Hlapci, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, premiera 11. 11. 1948. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Milan Skrbinšek kot Župnik, Vida Juvan kot Minka, Edvard Gregorin kot Nadučitelj, Mira Danilova kot Geni, Pavle Kovič kot Komar, Stane Sever kot Jerman in Fran Lipah kot Hvastja. V: Ivan Cankar, Hlapci, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, premiera 11. 11. 1948. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.