Štefka Drolc kot Ismena. V: Dominik Smole, Antigona, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, 25. 12. 1960. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Štefka Drolc kot Ismena. V: Dominik Smole, Antigona, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, 25. 12. 1960. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Štefka Drolc kot Ismena. V: Dominik Smole, Antigona, režiser Slavko Jan, Drama SNG v Ljubljani, 25. 12. 1960. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.