Šola Mete Vidmar, verjetno leta 1954. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Šola Mete Vidmar, verjetno leta 1954. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Šola Mete Vidmar, verjetno leta 1954. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.