Marija Nablocka kot Gospa Berthe. V: 2_Armand Salacrou, Tak kot vsi, režiser France Jamnik, Drama SNG v Ljubljani, premiera 1. 11. 1953. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Marija Nablocka kot Gospa Berthe. V: 2_Armand Salacrou, Tak kot vsi, režiser France Jamnik, Drama SNG v Ljubljani, premiera 1. 11. 1953. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Marija Nablocka kot Gospa Berthe. V: 2_Armand Salacrou, Tak kot vsi, režiser France Jamnik, Drama SNG v Ljubljani, premiera 1. 11. 1953. Foto Vlastja Simončič, Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.