Avdiovizualni medij

Umetniška/igralska beseda in prakse njenega arhiviranja (Nablocka, Lipah, Levar, Skrbinšek, Sever, Počkaj, Souček, Filipič, Pavček), predstavitev zvočne in video zbirke Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 27. 02. 2018
Čas: 18. uri

Avdiovizualni medij bistveno prispeva k dinamičnemu posredovanju informacij in s tem k ustvarjenju zgodbe, doživetja, ki muzejski predmet oziroma kulturno dediščino približa sodobnemu obiskovalcu. Predstavitev mag. Primoža Jesenka iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja bo nakazala teme, ki jih bomo lahko podrobneje obdelali tudi v prihodnje, ob tem pa bomo upoštevali tudi zanimanje in želje publike.

 

Ob predstavitvi pomembnih raritet iz naše zbirke bomo spregovorili o pomenu arhiviranja, o metodah pridobivanja gradiva in mikroklimatskih zahtevah hrambe, o premenah, ki jih je zbirka doživljala skozi čas, predvsem s prehodom na digitalne nosilce, kot tudi o prioritetah in izzivih zbiranja tovrstnega gradiva v prihodnje.

 

Predstavitev bodo popestrili posnetki glasov legendarnih igralskih imen kot Marija Nablocka, Fran Lipah, Ivan Levar, Vladimir Skrbinšek, Stane Sever, Duša Počkaj, Jurij Souček in Saša Pavček. Predvajali bomo tudi odlomke iz dramaturških razčlemb Lojzeta Filipiča.