TACE študentska delavnica_program

Bodoči arhitekti so se lotili izdelovanja idejnega osnutka za novo gledališče na prostoru Južnega trga.