Bodoči arhitekti so se lotili izdelovanja idejnega osnutka za novo gledališče na prostoru Južnega trga.

TACE študentska delavnica – Vizije in možnosti: “Novo gledališče za 21. stoletje” – vizija novega gledališča na izbrani lokaciji v Ljubljani

Lokacija: Fakulteta za arhitekturo
Termin: 18. 03. 2009 – 20. 03. 2009

Koncept študentske delavnice TACE (mednarodni projekt Theatre Architecture in Central Europe / Gledališka arhitektura v srednji Evropi) je zasnoval arhitekt prof. Vojteh Ravnikar.

 

Na delavnicah je sodelovalo 66 študentov z osmih fakultet.

 

Bodoči arhitekti so se lotili izdelovanja idejnega osnutka za novo gledališče na prostoru Južnega trga. Že Jožef Plečnik je Južni trg, prostor med parkom Zvezda, Slovensko cesto, Čopovo in Wolfovo, pojmoval kot enega najelitnejših prostorov mesta. Prostor je videl kot zaključek osi, potekajoče od Trnovske ceste, ki ima za Slovence, skoraj mitičen pomen, saj je tam Prešeren ugledal dve očesi “čistega plamena”, svojo nesmrtno ljubezen Julijo, preko Plečnikovega mosta, edinega mosta, na katerem rastejo drevesa, mimo Križank na Trg Francoske revolucije in ob Narodni in univerzitetni knjižnici in Deželnem dvorcu, sedežu Univerze, do parka Zvezda. Na vrhu te osi, potekajoče v smeri jug – sever, bi moralo stati novo slovensko gledališče, prvo, zgrajeno v 21. stoletju. Talijin hram, ki bo povezoval preteklost s sedanjostjo, najžlahtnejše plodove slovenskega duha in stavbarstva s prostorom arhaične umetnosti, ki še vedno obnavlja prastare rituale, ko vsak večer združuje igralce in gledalce v čudežno bratstvo.

 

Študentom, predstavnikom najmlajše generacije arhitektov, so pri delu pomagali profesorji z univerz, vključenih v projekt: Péter Klobusovszki (Univerza za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti), Jakub Kynčl s sodelavcema Vítězslavom Novým in Janom Sochorjem (Univerza za tehnologijo v Brnu), Ksenia Piątkowska (Univerza za tehnologijo v Gdansku), Jacek Rybarkiewicz (Silezijska Univerza za tehnologijo v Gliwicah), profesor Jiří Suchomel (Tehniška univerza v Liberecu), Marek Teska (Češka tehniška univerza v Pragi), Imro Vaško (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Bratislavi) in Maruša Zorec (Univerza v Ljubljani).

 

18. in 20. 3. 2009 so na Fakulteti za arhitekturo potekala tudi predavanja.

 

Študentje so v okviru delavnice izdelali skice, načrte in makete. Predstavljeni so bili novembra 2009 na razstavi v atriju Mestne hiše Ljubljana in v katalogu The New Theatre for the 21st Century.

 

Bodoči arhitekti so se lotili izdelovanja idejnega osnutka za novo gledališče na prostoru Južnega trga.