Stane Sever: Genij na gledališkem odru

Lokacija: Dvorana v 1. nadstropju SLOGI
Termin: 18. 04. 2024
Čas: Ob 18.00

Slovenski gledališki inštitut bo v četrtek, 18. aprila, ob 18.00 gostil predavanje Marka Koširja z naslovom Stane Sever: Genij na gledališkem odru. Knjiga, ki je izšla pri založbi Pivec, predstavlja pregled Severjevega življenja in njegovega ustvarjanja. Na predavanju bo Marko Košir predstavil vsebino knjige.

V prvem poglavju z naslovom Mladost in prvi igralski začetki, opisuje Severjevo šolanje v Ljubljani in Mariboru ter njegove igralske začetke do angažmaja v Drami.

Drugo poglavje, Severjeva igralska pot, opisuje njegovo delovanje v Drami in njegovo delovanje po odhodu iz Drame do konca leta 1970. Ob menjavi ravnateljev Drame leta 1961 je intermezzo, v katerem so na preprost način opisane velike spremembe v poustvarjalni umetnosti po koncu 2. svetovne vojne, ki pa so se le počasi uveljavljale v Jugoslaviji in Sloveniji. Nato sledi opis Štihovega obdobja v Drami in Severjev izstop iz ansambla Drame. Temu sledi opis dogodkov v letu 1970, ki se konča s Severjevo smrtjo. Poglavje zaključi tabelarični pregled vseh Severjevih vlog z datumi premier, gledališč in režiserjev, s katerimi je sodeloval. Dodan je še pregled njegovih režij in scenografij.

Tretje poglavje se začne s podpoglavjem Sever v Mariboru. Temu sledi del, posvečen pomembnim Severjevim igralskim kolegom, upravnikom in režiserjem. Nekateri so tudi na kratko predstavljeni. Nekateri opisi so dopolnjeni s kratkimi spomini na kolega in profesorja Staneta Severja. Naslednje poglavje predstavlja Severja na radiu, televiziji in v filmu.

Pomembnejši umetniki iz Severjevega obdobja, koledar nastopov in podroben opis filmografije in TV dram so na voljo na spletni strani.

 

Lepo vabljeni!