Izšla je 50. knjiga obširne raziskave Rekonstrukcija in /ali reinterpretacija slovenske dramatike.

Slovensko gledališče in dramatika v 2. polovici 20. stoletja – Dokumenti SGM št.78 in publikacija Dialogi 3, RSD, predstavitev knjige

Lokacija: Dvorana SGM
Termin: 09. 10. 2002

V Dokumentih je bilo objavljeno gradivo s simpozija, ki se je odvijal v okviru 35. Borštnikovega srečanja oktobra 2000 v Mariboru pod naslovom Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Objavljeni so prispevki 12 avtorjev različnih generacij, ki obravnavajo dogajanja v slovenskem gledališču in dramatiki v drugi polovici 20. stoletja: Taras Kermauner, Dušan Moravec, Ivo Svetina, Mojca Kreft, Denis Poniž, Vinko Moederndorfer, Tomaž Toporišič, Draga Ahačič, Primož Jesenko, Saša Helbel, Nenad Proklič in Heinz Klunker.

 

O knjigi

 

Taras Kermauner: Razhajanja, Dialogi 3
Izšla je 50. knjiga obširne raziskave Rekonstrukcija in /ali reinterpretacija slovenske dramatike. Knjiga je sestavljena iz javnih Kermaunerjevih pisem nekdanjim prijateljem in analiz nekaterih dram.  Del svojih Dialogov 3 je posvetil dramatiki politične migracije, ki je nastajala v Argentini po 2. svetovni vojni, svoje somišljenike in nasprotnike pa je spodbujal k dialogu s pomočjo pisem.

 

O knjigi