Razgovor ob izidu knjige Denisa Poniža Pismo Tarasu Kermaunerju in samemu sebi

Denis Poniž se v svoji knjigi na izrazito zavzet in osebno obarvan način spopade s Kermaunerjevim preučevanjem slovenske dramatike.