Peter Božič

Simpozij o dramatiki in gledališču z naslovom Prekvasenje slovenske dramatike in gledališča, s temo dramatike in gledališča Petra Božiča.