amfiteater_6_2

Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi.