Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti, letnik 12, številka 1

Lokacija: dvorana SLOGI, 1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 13. 06. 2024
Čas: 11.00

Pretežni del prve številke dvanajstega letnika Amfiteatra predstavljajo razprave, pripravljene na podlagi prispevkov na Amfiteatrovem simpoziju, ki je na temo Preživetje komedije / The Survival of Comedy potekal jeseni 2023 v Slovenskem gledališkem inštitutu v Ljubljani. Kljub deklarativni oznanitvi konca »čistih« dramski zvrsti in prevladi mešanih žanrov je komedija na odrih še kako živa. Avtorji osmih člankov so testirali njeno kondicijo in si zastavljali vprašanja, kakšna je komedija danes, kakšne so vrste komike in njene pojavne oblike – tako v smislu dramske kot gledališke zvrsti – in kakšen je družbenopolitični kontekst, ki jo v temelju definira. Zunaj tematskega bloka sta objavljeni študija mag. Primoža Jesenka o Leopoldu Kordešu, beli lisi slovenske gledališke kritike 19. stoletja, in esej Dušana Brešarja o gledališki ustvarjalnosti slepih in slabovidnih od prve svetovne vojne do danes.

Avtorji člankov so: prof. dr. Lada Čale Feldman, prof. dr. Jure Gantar, dr. Radka Kunderová, prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, prof. dr. Tomaž Toporišič, dr. Gašper Troha, mag. Ana Kocjančič, Maša Radi Buh, Nik Žnidaršič, mag. Primož Jesenko in Dušan Brešar. Številko je uredila glavna in odgovorna urednica revije dr. Maja Murnik.

Lepo vabljeni!

Prvo številko dvanajstega letnika Amfiteatra, revije za teorijo scenskih umetnosti, so v četrtek, 13. junija 2024, ob 11. uri v Dvorani Slovenskega gledališkega inštituta predstavili glavna in odgovorna urednica revije dr. Maja Murnik v sodelovanju z avtorji člankov v tokratni številki prof. dr. Tomažem Toporišičem, mag. Primožem Jesenkom in Dušanom Brešarjem ter dr. Gašperjem Troho, direktorjem SLOGI.

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), Scopus in DOAJ. Revija je uvrščena med znanstvene revije razreda A po klasifikaciji Nacionalne agencije za vrednotenje raziskav Italije. Izdajo publikacije sta finančno podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.