Poziv k razpravam: Amfiteatrov simpozij na temo ljubiteljsko gledališče

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 15. 04. 2019 – 10. 06. 2019

Amfiteatrov simpozij na temo LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE

Kje: SLOGI – Slovenski gledališki inštitut (Mestni trg 17, Ljubljana)
Kdaj: 8. in 9. november 2019

v sodelovanju z Amfiteatrom, raziskovalno skupino AGRFT, JSKD, SLOGI in mednarodno raziskovalno skupino STEP

POZIV K RAZPRAVAM

 

Polje ljubiteljskega gledališča je mogoče raziskovati v zelo različnih kontekstih. Največkrat ga primerjamo s profesionalnim gledališčem, glavne razlike med njima pa so finančne narave, izobrazba nastopajočih ter količina vloženega časa. S pomočjo primerjalne raziskave ljubiteljskih gledališč, ki jo izvaja mednarodna skupina STEP (Projekt za raziskovanje evropskih gledaliških sistemov), bomo predstavili sistemsko organiziranost te dejavnosti v različnih evropskih državah ter raziskali, katere vrednote (ekonomske, družbene, etične, estetske itd.) prevladujejo v omenjenem tipu gledališča.

Pri tem pa ne smemo spregledati, da se pojmovanje »ljubiteljskosti« ali »amaterizma« v 21. stoletju spreminja v skladu z novimi načini kulturnih praks. Tako je nujno prevetriti ločnice med ljubiteljskim in profesionalnim gledališčem iz zgodovinske perspektive (npr. Delavski oder, Gledališče Pekarna, Gledališče Pupilije Ferkeverk itd.) pa tudi vloge različnih tipov gledališč danes, ko novi mediji in tehnologije zmorejo zaobiti čuvaje profesionalnih scenskih umetnosti (npr. mestna in državna gledališča, izobraževalne ustanove ipd.). V tem kontekstu se pojavljajo tudi nove oblike komercialnega gledališča (stand-up komedija, improvizacijsko gledališče itd.), ki pa ga ne izvajajo več gledališko šolani ustvarjalci in ustvarjalke. Pogosta je tudi trditev, da se profesionalna kultura vedno začne ljubiteljsko, in v tem kontekstu je nujno raziskati ponudbo ljubiteljske dejavnosti v odnosu do izobraževanja in profesionalne produkcije, ki je na voljo v določenem okolju.

Mogoče teme prispevkov so:

– Družbene vloge ljubiteljskega gledališča danes

– Prehod iz polja ljubiteljskega v profesionalno, komercialno gledališče in nazaj

– Estetika ljubiteljskega gledališča

– Vrednote in vrednotenje ljubiteljskega gledališča

– Sodobno ljudsko gledališče oziroma uprizarjanje kulturne dediščine

– Avtentičnost v ljubiteljskem gledališču proti igralski prezenci v profesionalnem gledališču

– Ljubiteljsko gledališče in kulturna politika

– Ljubiteljsko gledališče mladih in starejših

– Ljubiteljsko gledališče in politični ali družbeni aktivizem (npr. gledališče zatiranih)

– Ljubiteljsko gledališče v izobraževanju, socialnem delu in terapiji (npr. kamišibaj, psihodrama itd.)

– Ljubiteljsko krajevno določeno gledališče

– Vloge in razmerja profesionalcev in ljubiteljev v ljubiteljskem gledališču

– Vloga izobraževanja v polju ljubiteljskega gledališča

– Pomen festivalov ljubiteljskega gledališča

– Občinstvo ljubiteljskih gledališč

 

Simpozij bo kotizacije prost in bo potekal v slovenščini in angleščini. Dolžina referata naj ne presega 20 minut. Število referentk in referentov je omejeno.

Vabimo vas, da na naslov amfiteater@slogi.si pošljete naslov in povzetek referata (do 400 besed) ter kratek življenjepis (do sto besed). Izbrani prispevki bodo po opravljenem recenzentskem postopku objavljeni v reviji Amfiteater.

ROK ZA PRIJAVO POVZETKA: 10. junij 2019

 

Vodja simpozija: Maja Šorli

Mednarodni pripravljalni odbor: Maja Šorli, Gašper Troha, Nika Leskovšek, Anneli Saro, Joshua Edelman, Vicki Ann Cremona