Ančka_Levar_1935

Video portret slovenske gledališke igralke Ančke Levarjeve