12_Mejniki gledaliske igre_Foto David Verlič (72)

Mejniki gledališke igre, nova stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja na gradu Turjak. Foto: David Verlič.