Stalna razstava_in_710x375

Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja. Fotografija: Dragan Babič. Vir: Slovenski gledališki inštitut.