Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja. Fotografija: Dragan Babič. Vir: Slovenski gledališki inštitut.Fotografija: Dragan Babič, arhiv SLOGI.

Po sledeh gledališke zgodovine, strokovno izobraževanje

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 16. 11. 2019
Čas: 9.00–16.30
20 EUR

Za vzgojitelje, osnovnošolske in srednješolske učitelje, učitelje izbirnih predmetov ter mentorje gledaliških skupin.

Strokovno usposabljanje, v organizaciji in izvedbi Slovenskega gledališkega inštituta, spodbuja razvoj gledališke pismenosti ter nudi različne tehnike in orodja za ustvarjalno poučevanje dramatike in gledališke zgodovine. Celotni obseg izobraževanja je 8 ur. Kotizacija za udeležbo je 20 EUR.

Udeleženci delavnice se bodo sprehodili skozi zgodovino gledališča od antike do 20. stoletja ter se ustavili pri mejnikih evropske in slovenske gledališke zgodovine. Seznanili se bodo z značilnostmi posameznih obdobij ter z izbranimi dramskimi deli, ki jih bodo umestili v zgodovinski kontekst. Z izkustvenim in ustvarjalnim pristopom bodo udeleženci spoznali ustrezno terminologijo in teorijo, različna gledališka izrazna sredstva ter zgodovinske vire in nosilce informacij za spoznavanje gledališke dediščine. Izvajalka delavnice je teatrologinja in kustosinja pedagoginja mag. Sandra Jenko.

Strokovno usposabljanje je vključeno v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje.

Število mest je omejeno, obvezne so predhodne prijave! Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov se lahko do 31. oktobra 2019 prijavite preko spletnega sistema KATIS. Prijave sprejemamo tudi na naslovu sandra.jenko@slogi.si (potrebni podatki: ime in priimek, ustanova/status, e-naslov).

Prijava na dogodek

[ninja_form id=2]