SLOGI

Pismenost za gledališče, strokovna izobraževanja v šolskem letu 2024/2025

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut in SNG Drama Ljubljana
Termin:

Slovenski gledališki inštitut redno izvaja usposabljanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture. Vsebinsko se programi osredotočajo na zgodovino in dediščino gledališča, ustvarjalno poučevanje dramatike, možnosti uporabe gledališke pedagogike ter gledališko opismenjevanje nasploh.

V šolskem letu 2024/25 načrtujemo naslednja izobraževanja za učitelje, profesorje, mentorje gledaliških skupin ter koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje:

Gledališče pod drobnogledom (v sodelovanju s SNG Drama Ljubljana)

Celovit in kakovosten obisk gledališča z otroki in mladino se začne z ustreznim izborom kakovostne predstave ter z razvojem gledališke pismenosti. Na izobraževanju bomo gledališče vzeli pod drobnogled ter preizkusili ustvarjalne pristope za učinkovito integracijo gledališkega obiska v pouk. Predstavljene inovativne metode spodbujajo tudi sodelovanje, socialno vključevanje, komuniciranje ter izražanje in sprejemanje različnih stališč, kar je uporabno še na drugih področjih pedagoškega dela.

Izvajalki: Sandra Jenko (SLOGI) in Špela Šinigoj (SNG Drama)
Termin: Strokovno usposabljanje v skupnem obsegu 24 ur (1,5 točke) bo potekalo v popoldanskem času. Prvo srečanje bo potekalo v septembru 2024.
Prijava: preko sistema KATIS do 9. 9. 2024 oz. do zapolnitve mest
Kotizacija: za prijave preko sistema KATIS 19,50 EUR; za zunanje udeležence 40 EUR

Ustvarjalni pristopi pri poučevanju literature

Udeleženci bodo spoznali sodobne načine, kako otrokom in mladini s prožnimi oblikami učenja in interdisciplinarnimi pristopi približati literarna besedila ter z umetniškimi tehnikami spodbuditi branje, kreativno pisanje, pripovedovanje, likovno, gibalno in drugo umetniško izražanje.

Izvajalci: Sandra Jenko (gledališka pedagogika), Eva Kraševec (ustvarjalno delo z besedilom), Dejan Srhoj (gibalno izražanje), Jerca Cvetko in Jure Engelsberger (kamišibaj)
Termin: Izobraževanje v skupnem obsegu 16 ur bo izvedeno v dveh celodnevnih sklopih v času šolskih počitnic (verjetno konec junija ali konec avgusta 2025).
Prijava: preko sistema KATIS do 10. 1. 2025 oz. do zapolnitve mest
Kotizacija: za prijave preko sistema KATIS 43 EUR; za zunanje udeležence 70 EUR

Več informacij na naslovu sandra.jenko@slogi.si.

Lepo vabljeni!