Ples kot umetnost in gledališče je posvečena 90-letnici Pie Mlakar, v kateri starosta slovenskih baletnih plesalcev obravnava zgodovino baletne umetnosti.

Pino Mlakar: Ples kot umetnost in gledališče, predstavitev knjige

Lokacija: Dvorana SGM
Termin: 02. 12. 1999

Knjiga Ples kot umetnost in gledališče je posvečena 90-letnici Pie Mlakar, v kateri starosta slovenskih baletnih plesalcev obravnava zgodovino baletne umetnosti ter udeleženost baletnega Mlakarjevega plesnega para v njej. Knjiga, ki je izšla pri Mohorjevi družbi je dokumentarno podprta in likovno bogato opremljena.

 

Berlinsko obdobje je bilo živahno in za Pio pomenljivo, ker je prvikrat doživljala širši stik z mojim slovenskim okoljem. Poleg Kocbeka so bili tam še prijatelji Rudi Leskovar, drago Ulaga, Marjan Dobovšek, leo Lojk, vsi na študiju v Berlinu. – Povsem nepričakovano sva ob koncu šolskega leta dobila nastavitev v Darmstadtu, v plesnem zboru baleta pri hessenskem deželnem gledališču. Nastavitev sva sprejela kot znamenje, kot zapoved Usode, da sta nama zaukazana baletni poklic in skupna življenjska pot. Oboje skupaj sva sprejela kot naravno in ravno pot medsebojne ljubezni. (Str 98)

 

Predstavitev ostalih publikacij avtorja