Novo gledališče za 21. stoletje2

Cilj delavnice je bil razmislek o perspektivah in možnostih sodobnega gledališča za 21. stoletje ter vizija novega gledališča na Južnem trgu v Ljubljani.