Marjan Štancar Od drame h gledališču v učilnici

Predstavitev knjige Od drame h gledališču v (učilnici), ki je temeljni priročnik dramske in gledališke vzgoje, namenjen učiteljem in učencem.