Ladko Korošec

Ustanova Fundacija Ladko Korošec je ob letošnji 95-letnici rojstva in 20-letnici smrti Ladka Korošca (1920–1995) izdala knjigo.