Slovensko besedo so argentinski Slovenci ohranili z globoko narodno zavestjo in v trdni medsebojni povezanosti vse do današnjih dni.

Kulturno življenje argentinskih Slovencev po drugi svetovni vojni, predstavitev knjige

Lokacija: Slovenski gledališki muzej
Termin: 17. 12. 2008 – 17. 12. 2008

Slovensko besedo so argentinski Slovenci ohranili z globoko narodno zavestjo in v trdni medsebojni povezanosti vse do današnjih dni. Ljubezen do matične domovine, jezika in kulture so prenašali na mlajše rodove. Slovenski izseljenci so postavili lastne kulturne domove, kjer so se lahko družili, ustvarjali ter negovali slovenski jezik in kulturo. Tržaški knjižničar, javni in kulturni delavec ter publicist Marjan Pertot je v obširni monografiji popisal zelo pomemben del kulturno-prosvetnega življenja slovenske povojne emigracije v Argentini do današnjih dni. Raziskovalec se je posebej osredotočil na gledališko ustvarjalnost, pri čemer je evidentiral vse dosegljive vire in kronološko rekonstruiral organizacijske oblike in repertoar, predstavil glavne protagoniste dogajanja in odmeve v tisku. Knjiga, prva taka knjiga na našem knjižnem trgu, priča tudi o tako imenovanem »slovenski čudež v Argentini«, kakor je poimenoval Taras Kermnauner izseljensko, še zlasti dramsko in gledališko ustvarjalnost Slovencev v Argentini.

 

O knjigi