Predlog za uskladitev terminologije na področju gledališke pedagogike, okrogla miza

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin:
Čas: 14.00
Vstop prost!

PRESTAVLJENO. O novem terminu bomo obvestili naknadno.

V zadnjih letih se predvsem po zaslugi slovenskih kulturnih in izobraževalnih institucij, ki povezujejo gledališče s pedagoškim procesom, pojavlja vedno večja potreba, da bi področje gledališke pedagogike bolj jasno opredelili, definirali ključna izhodišča in se posluževali enotne terminologije (obstoječa terminologija je v veliko primerih rezultat različnih prevodov, kar otežuje strokovno ukvarjanje s področjem).

Na okrogli mizi želimo predstaviti tudi odzive drugih ključnih deležnikov na področju gledališke pedagogike (gledališkega ustvarjanja, gledališkega opismenjevanja in gledaliških pristopov za doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev) na predstavljeni predlog.

Pri pripravi predloga je sodelovala Delovna skupina JSKD za uskladitev terminologije na področju gledališke pedagogike (imenovana v letu 2019), v sestavi predstavnikov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Zavoda za šolstvo RS, Društva za razvoj gledališča v izobraževanju, Slovenskega gledališkega inštituta ter Društva ustvarjalcev Taka Tuka.

Moderator

mag. Tomaž Lapajne Dekleva

 

Organizatorja

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Slovenski gledališki inštitut